Nasza kadra to ludzie oddani swojej pracy, którzy stale wzbogacają swój warsztat biorąc udział w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Nasz autorski program dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczny ukierunkowany jest na wyrównywanie sfer deficytowych i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem.