Fundamentalnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów oraz poprawa jakości ich codziennego życia.
 

Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów w bezpiecznej, pełnej akceptacji szkole. Kładziemy nacisk na naukę samodzielności, wykorzystywanie szans rozwojowych dzieci, rozwijanie komunikacji a także talentów i zaintersowań naszych uczniów. Realizujemy podstawę programową dobierając metody pracy indywidualnie do każdego naszego ucznia. Dysponujemy profesjonalną, pełną serca i zaangażowania kadrą.