Kładziemy duży nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z dzieckiem autystycznym wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, lecz także serca i zaangażowania. Terapeuci w naszym zespole to osoby pełne pasji, oddane i stale poszerzające swoją wiedzę na licznych studiach podyplomowych, kursach i konferencjach.

Naszą kadrę tworzą nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, dogoterapeuci, fizjoterapeuci i muzykoterapeuci, którzy ściśle ze sobą współpracują zapewniając naszym uczniom wszechstronny rozwój. 

mgr Marta Michalska
DYREKTOR SZKOŁY 
DOGOTERAPEUTA

   

 

 

mgr Natalia Krajewska
WYCHOWAWCA

TERAPEUTA

LOGOPEDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Jaworska

POMOC NAUCZYCIELA

   


mgr Katarzyna Kościelak

WYCHOWAWCA

TERAPEUTA

 

 

 

 

mgr Anna Klatkowska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Miśków

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY


mgr Łukasz Madej

PSYCHOLOG

   
 

 


mgr Ewa Ptak
WYCHOWAWCA

TERAPEUTA

 

 

 

mgr Magdalena Małecka

Logopeda

mgr Magdalena Kasprzak

NAUCZYCIEL J. ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

mgr Justyna Kęszycka

FIZJOTERAPEUTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Monika Mateja

KATECHETKA

 

 


mgr Kasia Justyńska
MUZYKOTERAPEUTA
FELINOTERAPUTA